Γίνε μέλος

Α/Α ………

Εγγραφή………….

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή  μου στη δύναμη του Συνδέσμου.

Δηλώνω  υπεύθυνα ότι εργάζομαι σαν Ξενοδοχοϋπάλληλος  για  πρώτη φορά από το …………………………..με την ειδικότητα, κ΄ ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου. Επίσης δεν είμαι μέλος άλλου Σωματείου.

 

 

 

 

 

Α  Ι  Τ   Η  Σ  Η

 

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Όνομα Πατρός

 

Όνομα Μητρός

 

Τόπος Γεννήσεως

 

Έτος Γεννήσεως

.

Τόπος Διαμονής

 

Αρ.Ταυτότητας                                                .

 

Ημερ.Εκδ.Ταυτ

 

Αριθ.Βιβλ.ΤΑΞΥ

 

Τηλέφωνο

 

Ξενοδοχείο

 

 

 

 

Ο / Η  ΑΙΤ…..                                                                       ΚΕΡΚΥΡΑ