Όργανα

Διοικητικό Συμβούλιο

 

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΛΑΗΣ                6977995547
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ             6937392886
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ            6978676106
  • ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΕΛΕΝΗ ΜΑΖΗ                           6972398034
  • ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΙΛΛΑ                     6973620312
  • ΤΑΜΕΙΑΣ :                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ              6978220325
  • ΕΦΟΡΟΣ :                 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ               6942928733
  • ΜΕΛΟΣ :                   ΣΟΦΙΑ ΛΙΒΕΡΗ
  • ΜΕΛΟΣ :                   ΠΑΥΛΟΣ ΖΙΜΟΣ